Obchodní strategie firmy

KOMPLEXNOST

služeb v oblasti čistoty a hygieny s maximální snahou o dosažení pohody u zákazníka, předpokládaného vzhledu na základě komfortní nabídky od jednoho dodavatele

OPERATIVNOST

při zajištění zákazníkem požadovaných úrovní služeb od běžných po nadstandardní s využitím vhodného personálu, strojního vybavení a dlouholetých zkušeností

EFEKTIVITA

zajišťovaných služeb dosahovaná využitím moderních technologií s optimálním poměrem úrovně služby a ceny

SPOLEHLIVOST

v dosahované kvalitě, včasnosti a bezkonfliktní spolupráci se zákazníkem, cílem je pro nás nejen spokojený, ale nadšený zákazník!

ZÁRUKA

pro každého zákazníka je zavedený a každoročně obhajovaný systém řízení jakosti v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001:2001

INOVACE A JEDINEČNOST

služeb, trvalé zdokonalování při respektování ochrany životního prostředí

OPTIMALIZACE

postupů vedoucích ke snižování vstupních nákladů

PODPORA

růstu zákazníků v pomoci soustředit se na vlastní činnost a konkurenci

logo-90.gif, 3,2kB

Kvalita má jméno SU – servis s. r. o.
Uzavřete smlouvu s jistotou!

Webdesign: GDS COOL