OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AIR HAPPY Click Limber 3 x 15 ml NN

72,48 Kč

59,90 Kč bez DPH

Kód AIR-193
Počet kusů
Skladem: 21 kusy

Air Happy Limber Twist 3 x 15 ml NN

Air Happy Click Limber Twist rychle a účinně osvěžuje vzduch. Neutralizuje nepříjemné zápachy a příjemně provoní prostor.

Řiďte se pokyny dle návodu. Přípravek obsahuje propan / butan.

Nebezpečí:

Obsahuje EUH208: Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci. Může vyvolat alergickou reakci. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F. Odstraňte obsah / obal dle instrukcí na výrobku.

Spotřebujte do 36 měsíců.

 

air-194

AIR HAPPY Click Aqua World 3 x 15 ml NN

72,48 Kč

Air Happy Click Aqua World NN 3 x 15 ml Air Happy Click Aqua World rychle a účinně osvěžu

ano

Detail
air-195

AIR HAPPY Click Natur Wonder 3 x 15 ml NN

72,48 Kč

Air Happy Natur Wonder 3 x 15 ml Air Happy Click Natur Wonder rychle a účinně osvěžuje vz

ano

Detail
air-196

AIR HAPPY Click Marine Wave 3 x 15 ml NN

72,48 Kč

Air Happy Click Marine Wave NN 3 x 15 ml Air Happy Click Marine Wave rychle a účinně osvě

ano

Detail
air-199

AIR HAPPY Click Tahiti Paradise 3 x 15 ml NN

72,48 Kč

Air Happy Tahiti Paradise 3 x 15 ml NN Air Happy Click Tahiti Paradise rychle a účinně os

ano

Detail
air-198

AIR HAPPY Click Rain of Island 3 x 15 ml NN

72,48 Kč

Air Happy Click Rain of Island 3 x 15 ml Air Happy Click Rain of Island rychle a účinně o

ano

Detail