OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AIR HAPPY Click Natur Wonder 3 x 15 ml NN

69,70 Kč

57,60 Kč bez DPH

Kód AIR-195
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Air Happy Natur Wonder 3 x 15 ml

Air Happy Click Natur Wonder rychle a účinně osvěžuje vzduch. Neutralizuje nepříjemné zápachy a příjemně provoní prostor.

Řiďte se pokyny dle návodu. Přípravek obsahuje propan / butan.

Nebezpečí:

Obsahuje EUH208: Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci. Může vyvolat alergickou reakci. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F. Odstraňte obsah / obal dle instrukcí na výrobku.

Spotřebujte do 36 měsíců.