OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AIR HAPPY Click Rain of Island 3 x 15 ml NN

72,48 Kč

59,90 Kč bez DPH

Kód AIR-198
Počet kusů
Skladem: 20 kusy

Air Happy Click Rain of Island 3 x 15 ml

Air Happy Click Rain of Island rychle a účinně osvěžuje vzduch. Neutralizuje nepříjemné zápachy a příjemně provoní prostor.

Řiďte se pokyny dle návodu. Přípravek obsahuje propan / butan.

Nebezpečí:

Obsahuje EUH208: Obsahuje 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro- 2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one,2-(4-tert-butylbenzyl)propion-aldehyde, 3-(4-tert- butylphenyl) propionaldehyde, 2-methoxy-4-propylphenol, (ethoxymethoxy) cyclododecane, geranyl acetate. Může vyvolat alergickou reakci. Může vyvolat alergickou reakci. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F. Odstraňte obsah / obal dle instrukcí na výrobku.

Spotřebujte do 36 měsíců.