OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AIR WICK FreshMatic NN Broskev and Meruňka 250 ml

115,68 Kč

95,60 Kč bez DPH

Kód AIR-516
Počet kusů
Skladem: 4 kusy

Air Wick FreshMatic NN Broskev a meruňka, 250 ml


Air Wick FreshMatic NN Broskev a meruňka poskytne až 70 dní vůně
Neutralizuje 5 nepříjemných pachů: kuchyně, koupelna, plísně, domácí mazlíčci a odpadky.

 


Použití:


Mějte difuzér natočený směrem od vaší tváře po celou dobu jeho používání. Při vkládání baterie nebo přepínání přepínače můžete slyšet zvuk, jak difuzér resetuje svůj mechanismus. Difuzér automaticky uvolní vůní 15 sekund po přepnutí přepínače do některé ze 3 nastavení intenzity.

Pro použití pouze se strojkem Air Wick. Před vložením aerosolu do difuzéru se přesvědčte, že je difuzér vypnutý: nastavení “OFF“. Před zapnutím difuzér natočte směrem od vaší tváře. Po zapnutí difuzéru dojde po 15 sekundách k automatickému uvolnění vůně. Z bezpečnostních důvodů postupujte pečlivě podle pokynu uvedených na obale difuzéru Air Wick FreshMatic.

 


Upozornění:


Před použitím si vždy přečtěte bezpečnostní pokyny. Ponechte pro budoucí použití.

POZOR: Používejte pouze v souladu s pokyny. Úmyslné zneužití záměrným koncertováním a vdechováním obsahu může být škodlivé nebo smrtelné. Nevdechujte aerosoly. Používejte v dobře větraných prostorách. Extrémní teploty se mohou vyskytnout v motorových vozidlech a blízkosti trub a krbů. Kluzký na tvrdých površích.

 


Nebezpečí:


Air Wick FreshMatic náplň do osvěžovače vzduchu – Broskev a meruňka. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Obsahuje Linalool, Limonene. Může vyvolat alergickou reakci.

 


Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovač vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.