OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AJAX univerzal Modrý 1 l

46,59 Kč

38,50 Kč bez DPH

Kód AJA-018
Počet kusů
Skladem: 40 kusy

Zředěný pro velké povrchy. Nezředěný na těžko odstranitelné skvrny.

 

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Obsahuje: Glutaral. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, neiontové povrchové aktivní látky, parfémy, Glutaral, Geraniol, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol

 

Datum expirace: 2 roky od data výroby, které je vyznačeno na obalu.