OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AKYPO suchá pěna na ruční čištění 500 ml

72,12 Kč

59,60 Kč bez DPH

Kód AKY-013
Počet kusů
Skladem: 4 kusy

AKYPO suchá pěna na ruční čištění 500 ml

AKYPO suchá pěna na ruční čištění je určena pro ruční čištění koberců, textilních podlahových krytin, potahových látek a čalouněného nábytku šamponováním.


Použití:

Roztok se napění a pěna se nanáší houbou nebo kartáčem na čištěnou plochu předem zbavenou mechanických nečistot. Po zaschnutí se pěna s nečistotou odstraní vysavačem.


Nebezpečí:

Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje: 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on a reakční směs: 5-chlor-2- methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on(3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Používejte ochranné brýle. Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Prázdný vyčištěný obal odložte do tříděného nebo komunálního odpadu.


Složení:

Méně než 15 % aniontové povrchově aktivní látky, parfém

 

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, parfém.

 

Skladování:

Skladujte na suchém, krytém místě při teplotách od 5 do 25 °C.