OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ALEX čistič extra síla na dřevo 750 ml

107,45 Kč

88,80 Kč bez DPH

Kód ALE-101*H
Počet kusů
Skladem: 12 kusy

Alex čistič extra síla na dřevo 750 ml

Alex čistič extra síla na dřevo je nejlepším řešením pro důkladné čištění podlah i péči o ně. Díky svému složení, obsahujícímu miliony hloubkově čistících částic, snadno čistí, odstraňuje mastnotu a silné nečistoty, přičemž nezanechává skvrny ani žádné šmouhy. Maximální účinnost čištění kombinovaná s vyváženým pH zaručuje šetrnou, ale účinnou péči. Zanechává svěží a příjemnou vůni.

 

Použití:

Přidejte 2 víčka prostředku do kbelíku naplněného vodou. Mop před použitím dobře vyždímejte.

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Nepožívat.

Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % mýdla, 2-methyl-4-isothiazolin-3-one, Sodium pythione, Benzisothiazolinone, parfémy (Citral)

Skladování:

Nádobu uchovávejte zavřenou, pokud výrobek nepoužíváte. Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném dobře větraném místě.