OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ALEX čistič extra síla na vinyl, lino, dlažbu 750 ml

107,45 Kč

88,80 Kč bez DPH

Kód ALE-101*D
Počet kusů
Skladem: 35 kusy

Alex čistič extra síla na vinyl, lino, dlažbu, 750 ml

Alex čistič extra síla na vinyl, lino, dlažbu důkladně čistí a pečuje o podlahy. Díky svému složení, obsahujícímu miliony hloubkově čistících částic, snadno čistí, odstraňuje mastnotu a silné nečistoty, přičemž nezanechává skvrny ani žádné šmouhy.
Maximální účinnost čištění kombinovaná s vyváženým pH zaručuje šetrnou, ale účinnou péči.
Zanechává svěží a příjemnou vůni.
Vhodný na vinylové podlahy, dlažbu, lino, PVC
Každodenní použití
Důkladné čištění
Vyvážené pH


Použití:

Přidejte 2 plná víčka prostředku do kbelíku naplněného do poloviny vodou. Mop před použitím řádně vyždímejte. Vytřete podlahu jako obvykle.
Pro čištění a ošetřování nábytku a ploch rozmíchejte přípravek v kbelíku v poměru 1 víčko na každý litr vody.


Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Nepožívat.


Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % mýdlo, pyrithion sodný, Benzisothiazolinonone, parfémy (Citral).