OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ALEX leštěnka zářivý lesk na dřevo + laminát 750 ml

107,45 Kč

88,80 Kč bez DPH

Kód ALE-101*B
Počet kusů
Skladem: 24 kusy

Zaručený lesk a ochrana dřevěných a laminátových povrchů. Větší lesk díky obsahu přírodních mikrovosků. Zpomaluje opotřebení podlah, napomáhá k ochraně povrchů proti škrábancům. Vhodná pro dřevěné, laminátové a plovoucí podlahy. Má protiskluzový účinek.

 

Návod k použití:

Nalejte rovnoměrně leštěnku přímo na čistou a suchou podlahu. Jemně a rovnoměrně rozetřete v jednom směru (po letech dřeva) mopem nebo houbou. Nechte schnout asi 30 minut, než vstoupíte na podlahu. Na velmi poškozenou podlahu je možné nanést druhou vrstvu za 24 hod.

Nalejte 6 uzávěrů přípravku do zpola naplněného kýble s vodou. Umyjte jako obvykle. Hadr pred čištěním vždy dobře vyždímejte.

 

Varování:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P501 Odstraňte obsah/obal

Složení:
<5% neiontové povrchově aktivní látky, 15-30% polykarboxyláty, parfémy linalool, D-limonen, methylisothizolinone, benzisothiazolinone