OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ALFA 15 kg

1 136,19 Kč

939,00 Kč bez DPH

Kód ALF-115
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Alfa 15 kg

Alfa je univerzální prací prášek pro profesionální použití (např. hotelové a potravinářské provozy, nemocnice apod.).
Doporučená teplota: 30 - 95 °C

Vysoký prací účinek, možno použít pro měkkou i tvrdou vodu.

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku Uchovávejte mimo dosah dětí PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

 

Složení:

15-30 % fosfáty, 5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi kyslíku, polykarboxyláty, enzymy, optické zjasňovače, parfémy.