OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ALFA 15 kg

1 345,88 Kč

1 112,30 Kč bez DPH

Kód ALF-115
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Alfa, 15 kg

Alfa odstraňuje běžné zašpinění. Obnovuje a udržuje dlouhodobou bělost prádla. Pere šetrně, minimalizuje chemické poškození vláken. Zamezuje usazování nečistot v prádle.
Bezfosfátový
Je vhodný pro použití při teplotách 40-90 °C
Pro všechny typy pracích strojů
Pro bílé a stálobarevné prádlo
Nepoužívejte v automatických dávkovačích
Není vhodný na vlnu a hedvábí


Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.


Složení:

15-30 % fosfáty, 5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi kyslíku, polykarboxyláty, enzymy, optické zjasňovače, parfémy.