OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AMBI PUR 3Volume 2 x NN 20 ml Moon Vanilla

166,38 Kč

137,50 Kč bez DPH

Kód AMB-144
Počet kusů
Skladem: 9 kusy

Ambi Pur 3Volution náhradní náplň do osvěžovače vzduchu Moonlight Vanilla 40 ml

Ambi Pur 3Volution Infinity Moonlight Vanilla nepřetržitě odstraňuje pachy a střídá 3 vzájemně se doplňující vůně zpěněného mléka a vanilky. Vydrží až 90 dnů (při používání 12 hodin denně s nastavením nejnižší úrovně odpařování). U běžných elektrických osvěžovačů si na vůně rychle zvykneme a přestaneme je vnímat. Osvěžovač vzduchu Ambi Pur 3Volution svěžest obnovuje tím, že se každých 45 minut automaticky střídají 3°vzájemně se doplňující, vysoce kvalitní vůně. Náplně Ambi Pur 3Volution používejte s odpařovacím strojkem 3Volution

 

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PRI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

 

Důležité bezpečnostní upozornění:

Vyvarujte se silných nárazů do odpařovače. Pokud odpařovací strojek nefunguje nebo se poškodí, vyjměte jej ze zásuvky elektrického proudu. Odpařovací strojek neotvírejte. Před čištěním odpojte strojek ze zásuvky elektrického proudu, a potom ho utřete suchým hadříkem. Tento obal pečlivě uschovejte. Nedotýkejte se odpařovacího strojku mokrýma rukama ani kovovými předměty. Do lahviček nenalévejte žádné tekutiny. Odpařovací strojek nezakrývejte ani nenatírejte. Nepokládejte ho na lakované, barvené nebo plastové povrchy, ani do jejich blízkosti. Nepoužívejte ve stísněných prostorách. Pokud se tekutá náplň vylije, okamžitě ji utřete. Lidé trpící přecitlivělostí na parfémy by měli být při používání tohoto výrobku opatrní.

Složení:

Linalool, 4-Tert-Butylcyclohexyl acetate, Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes, Methylenedioxyphenyl methylpropanal, Limonene, Geranyl acetate, Alpha-Isomethyl ionone, Hydroxycitronellal, Amyl cinnamal, Cyclamen aldehyde, Dimethyl heptenal, 2.4-Dimethyl-3-Cyclohexene carboxaldehyde, Hexyl salicylate, 2.2.6-Trimethyl-A-Propylcyclohexanepropanol, Pentamethylheptenone, Citronellol, Methylcyclopentadecenone, Beta-N-Methyl ionone, Allyl cyclohexylpropionate, Rose ketone-4, Scentenal, Delta-Damascone, Eugenol, Methyl octine carbonate

 

Skladujte na chladném a suchém místě.