OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AMBI PUR 3Volume Lenor Spring Awakening strojek + NN 20 ml

181,38 Kč

149,90 Kč bez DPH

Kód AMB-131
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Ambi Pur 3Volume Lenor Spring Awakening strojek + NN, 20 ml

Ambi Pur 3Volume Lenor Spring Awakening startovací sada elektrického osvěžovače vzduchu Ambi Pur s technologií OdourClear odstraňuje nepříjemné a vytrvalé pachy. Zanechává lehkou svěží vůni, která vydrží až 80 dnů (pokud se používá 12 hodin denně při nastavení na úroveň 2).

Technologie Ambi Pur OdourClear pachy nepřekrývá, ale skutečně je eliminuje, a zanechává svěží vůni.

Vůně inspirovaná jarní přirozenou svěžestí Lenoru

 

Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstrańte obsah/obal v příslušném mísních zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Vyvarujte se silných nárazů do odpařovače. Pokud odpařovací strojek nefunguje nebo se poškodí, vyjměte jej ze zásuvky elektrického proudu. Odpařovací strojek neotvírejte. Nepokládejte ho na lakované, barvené nebo plastové povrchy, ani do jejich blízkosti. Před čistěním odpojte strojek ze zásuvky elektrického proudu a potom ho utřete suchým hadříkem. Nedotýkejte se odpařovacího strojku mokrýma rukama ani kovovými předměty. Pokud se tekutá náplň vylije, okamžitě ji utřete. Do lahviček nenalévejte žádné tekutiny. Odpařovací strojek nezakrývejte ani nenatírejte. Nepoužívejte ve stísněných prostorách. Přes noc vyjměte strojek ze zásuvky. Odpařovací strojek pravidelně kontrolujte. Protože strojek pracuje s teplem, bude se během normálního provozu trochu zahřívat. Pokud se strojek nadměrně zahřívá, okamžitě jej odpojte ze zásuvky elektrického proudu. Stejně postupujte v případě silného zápachu nebo kouře. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Po použití vyvětrejte místnost.

 

Složení:

Linalool, Tetrahydrolinalool, Benzyl salicylate, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, Limonene, Dihydromyrcene, Cyclamen aldehyde, Citronellol, Ethyl 2, 2-dimethylhydrocinnamal, Methylenedioxyphenyl methylpropanal, 2.4-dimethyl-3-cyclohexene carboxaldehyde, Pentamethylheptenone, Alpha-isomethyl ionone, Eugenol, Geraniol, Isocyclocitral, Linalyl acetate, 3.5.5-trimethylhexanal, Hydroxycitronellal, Dimethyl heptenal, Lauraldehyde, Hexyl salicylate, Methylundecanal, Scentenal, Dimethyl-3-cyclohexene-1-carbaldehyde, Undecylenal, Citral, Allyl phenoxyacetate, Nerol, Amyl cinnamal, Isoeugenol, 6.6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-propionaldehyde, Delta-damascone, Heliotropine, Methyl 2-octynoate, Cyclooctenyl methyl carbonate.