OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AMBI PUR 3Volume NN 20 ml Gold Orchid

139,03 Kč

114,90 Kč bez DPH

Kód AMB-140
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Pur 3Volution Gold Orchid náplň do osvěžovače 20 ml

Náhradní náplně do osvěžovače vzduchu Ambi Pur 3Volution s technologií OdourClear nepřetržitě eliminují nepříjemný vytrvalý zápach a zanechávají lehkou svěží vůni po dobu až 90 dnů (pokud se používají 12 hodin denně při nastavení nejnižší úrovně odpařování). Objevte jemnou vůni zlaté orchideje, jedinečnou směs exotických květin, mezi nimiž dominuje orchidej ztělesňující křehkou rovnováhu a harmonii přírody. U běžných elektrických osvěžovačů si na vůně rychle zvykneme, což znamená, že nakonec přestaneme vnímat vůni kolem nás. Osvěžovač vzduchu Ambi Pur 3Volution tento problém řeší tím, že se každých 45 minut automaticky střídají 3 vzájemně se doplňující, vysoce kvalitní vůně pro trvalý pocit svěžesti.

 

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

 

Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PRI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

 

Důležité bezpečnostní upozornění:

Vyvarujte se silných nárazů do odpařovače. Pokud odpařovací strojek nefunguje nebo se poškodí, vyjměte jej ze zásuvky elektrického proudu. Odpařovací strojek neotvírejte. Před čištěním odpojte strojek ze zásuvky elektrického proudu a potom ho utřete suchým hadříkem. Tento obal pečlivě uschovejte. Nedotýkejte se odpařovacího strojku mokrýma rukama ani kovovými předměty. Do lahviček nenalévejte žádné tekutiny. Odpařovací strojek nezakrývejte ani nenatírejte. Nepokládejte ho na lakované, barvené nebo plastové povrchy, ani do jejich blízkosti. Nepoužívejte ve stísněných prostorách. Pokud se tekutá náplň vylije, okamžitě ji utřete. Lidé trpící přecitlivělostí na parfémy by měli být při používání tohoto výrobku opatrní.

 

Složení:

Linalool, Limonene, Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes, Cyclamen aldehyde, Linalyl acetate, Geranyl acetate, Alpha-Isomethyl ionone, Hydroxycitronellal, Dimethyl heptenal, 2.4-Dimethyl-3-Cyclohexene carboxaldehyde, Lauraldehyde, Heliotropine, Hexyl salicylate, Methylenedioxyphenyl methylpropanal, Citronellol, Allyl cyclohexylpropionate, Rose ketone-4, Delta-Damascone, Citral, Isoeugenol, Cyclopropanecarboxylic acid, 2-Methyl-2-[(1,2.4-Trimethyl-2-Penten-1-Yl)Oxy]Propyl ester, Coumarin, Undecylenal, Vinyl cyclohexene carboxaldehyde, Methyl octine carbonate

 

Skladujte na chladném a suchém místě.