OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AMBI PUR 3VOLUME NN Spiced Apple 20 ml

151,49 Kč

125,20 Kč bez DPH

Kód AMB-144
Počet kusů
Skladem: 9 kusy

Ambi Pur 3Volume Spiced Apple NN, 20 ml

Ambi Pur 3Volume Spiced Apple odstraňuje pachy a střídá 3 doplňkové vůně pro svěžest. Vydrží až 90 dní (při použití 12 hodin denně při nízkém nastavení).

S vůní gurmánského jablka, skořice a hřebíčku

 

Varování:

Způsobuje podráždění kůže. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

 

Vyvarujte se tvrdých úderů. Pokud difuzér selže nebo je poškozen, vyjměte jej ze zásuvky. Neotevírejte zařízení. Neumisťujte na leštěné, lakované nebo plastové povrchy nebo do jejich blízkosti. K čištění spotřebiče jej odpojte a použijte suchý hadřík. Nedotýkejte se mokrýma rukama nebo kovovými předměty. Případné rozlití okamžitě setřete. Láhev neplňte žádnými tekutinami. Jednotku nezakrývejte ani nenatírejte. Nepoužívejte ve stísněných prostorách. Přes noc vypněte v zásuvce. Zařízení pravidelně kontrolujte. Protože zařízení využívá teplo, bude se při běžném provozu mírně zahřívat. V případě, že se zařízení nadměrně zahřívá, mimo obvyklý silný zápach nebo kouř, okamžitě jej vytáhněte ze zásuvky. Lidé trpící citlivostí na parfémy by měli být při používání tohoto produktu opatrní. Po použití místnost vyvětrejte.

 

Složení:

Linalool, Methylcinnamic aldehyde, Linalyl acetate, Amyl cinnamal, Limonene, Citronellol, Eugenol, Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes, Geranyl acetate, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, Ethyl methylphenylglycidate, Dibenzyl ether, Cyclamen aldehyde, Nerol, Cinnamyl nitrile, Benzyl salicylate, Citral, Isocyclocitral, Delta-damascone, Lauraldehyde, 2.4-dimethyl-3-cyclohexene carboxaldehyde, Dimethyl-3-cyclohexene-1-carbaldehyde, Methyl-methylcyclohexenyl-heptadiene, Neryl acetate, Coumarin, P-menthan-7-ol, Cedrol methyl ether, Isoeugenol, Alpha-isomethyl ionone, Cinnamal.