OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AMBI PUR 3Volume strojek + NN 20 ml Lenor Spring Awakening

151,13 Kč

124,90 Kč bez DPH

Kód AMB-131
Počet kusů
Skladem: 4 kusy

Ambi Pur 3Volution osvěžovač vzduchu, startovací sada Spring Awakening 20 ml

Osvěžovač vzduchu Ambi Pur 3Volution s technologií OdourClear nepřetržitě eliminuje nepříjemný vytrvalý zápach a zanechává lehkou svěží vůni po dobu až 90 dnů (pokud se používá 12 hodin denně při nastavení nejnižší úrovně odpařování). Spring Awakening je lehká zelená vůně inspirovaná jarní přirozenou svěžestí Lenoru. U běžných elektrických osvěžovačů si na vůně rychle zvykneme, což znamená, že nakonec přestaneme vnímat vůni kolem nás. Osvěžovač vzduchu Ambi Pur 3Volution tento problém řeší tím, že se každých 45 minut automaticky střídají tři vzájemně se doplňující, vysoce kvalitní vůně pro trvalý pocit svěžesti.

Nastavitelná intenzita odpařování vůně

 

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PRI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Důležité bezpečnostní upozornění:

Vyvarujte se silných nárazů do odpařovače. Pokud odpařovací strojek nefunguje nebo se poškodí, vyjměte jej ze zásuvky elektrického proudu. Odpařovací strojek neotvírejte. Před čištěním odpojte strojek ze zásuvky elektrického proudu a potom ho utřete suchým hadříkem. Tento obal pečlivě uschovejte. Nedotýkejte se odpařovacího strojku mokrýma rukama ani kovovými předměty. Do lahviček nenalévejte žádné tekutiny. Odpařovací strojek nezakrývejte ani nenatírejte. Nepokládejte ho na lakované, barvené nebo plastové povrchy, ani do jejich blízkosti. Nepoužívejte ve stísněných prostorách. Pokud se tekutá náplň vylije, okamžitě ji utřete. Lidé trpící přecitlivělostí na parfémy by měli být při používání tohoto výrobku opatrní.

Složení:

Linalool, Tetrahydrolinalool, Limonene, Benzyl salicylate, 4-Tert-Butylcyclohexyl acetate, Citronellol, Dihydromyrcene, Methylenedioxyphenyl methylpropanal, 2.4-Dimethyl-3-Cyclohexene carboxaldehyde, Pentamethylheptenone, Cyclamen aldehyde, Alpha-Isomethyl ionone, Isocyclocitral, Geraniol, Eugenol, 3.5.5-Trimethylhexanal, Hydroxycitronellal, Dimethyl heptenal, Hexyl salicylate, Lauraldehyde, Scentenal, Dimethyl-3-Cyclohexene-1-Carbaldehyde, Methylundecanal, Citral, Isoeugenol, Undecylenal, Delta-Damascone, Allyl phenoxyacetate, Nerol, Methyl 2-Octynoate, 6.6-Dimethylbicyclo(3.1.1)Hept-2-Ene-2-Propionaldehyde, Heliotropine, Cyclooctenyl methyl carbonate

 

Skladujte na chladném a suchém místě.