OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AMBI PUR Bathroom Flower Spring 7,5 ml

118,58 Kč

98,00 Kč bez DPH

Kód AMB-120
Počet kusů
Skladem: 15 kusy

Ambi Pur Bathroom Flower Spring 7,5 ml

Ambi Pur Bathroom Flower Spring odstraňuje pachy ze vzduchu až po dobu 45 dní. Zároveň zabraňuje usazování pachů na měkkých površích, jako jsou ručníky, vany či sprchové závěsy. Díky inovativní technologii nemusíte vkládat baterie ani mít přístroj napojený na elektrickou energii.

S vůní jarních květin

 

Použití:

Po vyjmutí z obalu aktivujte osvěžovač zmáčknutím tlačítka se symbolem ruky na zadní straně. Umístěte na vhodné místo v místnosti.

Vhodné pro koupelny, toalety a ostatní místnosti.

 

Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Složení:

Linalool,Pentamethylheptenone,4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate,Ethyl 2,2-Dimethylhydrocinnamal,Delta-Damascone,2.4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde,Limonene,Cyclamen Aldehyde,Undecylenal,3-(4-Isobutyl-2-Methylphenyl)Propanal,5.6.7-Trimethylocta-2,5-Dien-4-One,Lauraldehyde,Cis-Hex-3-En-1-Yl Methyl Carbonate,Coumarin,Methylundecanal,Undecenal,Citronellol,Trans-Menthone