OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AMBI PUR Bathroom Flower Spring 7,5 ml

100,31 Kč

82,90 Kč bez DPH

Kód AMB-120
Počet kusů
Skladem: 8 kusy

Ambi Pur Bathroom Flower Spring 7,5 ml


Ambi Pur Bathroom Flower Spring bojuje proti zápachu a osvěžuje po dobu až 50 dnů.

 


Použití:


Pro aktivaci vyklopte a pevně stiskněte, až se cvaknutím zapadne na místo. Jednu minutu po aktivaci se začne uvolňovat vůně a hladina kapaliny poklesne. ŽÁDNÉ BATERIE A ŽÁDNÁ ELEKTŘINA

 


Difuzér osvěžovače vzduchu na bázi vonného oleje

 

Varování:


Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. Odstraňte obsah/ obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.


 

Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Po použití vyvětrejte místnost. Obal a bezpečnostní pokyny uschovejte, dokud se výrobek nespotřebuje.

 


Složení:


Linalool, Pentamethylheptenone,4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Ethyl 2,2-dimethylhydrocinnamal, Delta-damascone, 2,4-dimethyl-3-cyclohexene Carboxaldehyde, Limonene, Cyclamen aldehyde, Undecylenal, 3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)Propanal, 5,6,7-trimethylocta-2,5-dien-4-one, Lauraldehyde, cis-hex-3-en-1-yl Methyl carbonate, Coumarin, Methylundecanal, Undecenal, Citronellol, trans-Menthone.