OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AMBI PUR Bathroom Spring Awakening 7,5 ml

100,31 Kč

82,90 Kč bez DPH

Kód AMB-130
Počet kusů
Skladem: 16 kusy

Ambi Pur Bathroom Spring Awakening, 7,5ml

Ambi Pur Bathroom Spring Awakening je osvěžovač vzduchu do koupelny. Odstraňuje pachy ve vzduchu a současně pomáhá zabránit jejich nasáknutí do měkkých povrchů (ručníky, koupelnové předložky a sprchové závěsy) po dobu až 50 dnů. Obsahuje pachové konvertory, což jsou vlastně různé molekuly parfémů, které se snadno vážou na širokou škálu molekul způsobujících zápach. Jakmile se na ně navážou a dojde k jejich chemické reakci, vzniknou nové molekuly, které už nejsou nepříjemně cítit.
Snadné použití, aktivace jedním stiskem tlačítka
Nejsou třeba baterie ani elektřina
S vůní Lenoru a jarních květin


Použití:

Pro aktivaci pevně stiskněte tlačítko. Neozve se žádný zvuk. Počkejte 1 minutu. Hladina tekutiny poklesne. Pokud se neuvolní žádná vůně, stiskněte tlačítko znovu. Nejsou třeba baterie. Žádná elektřina.


Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Po použití vyvětrejte místnost. Obal a bezpečnostní pokyny uschovejte, dokud se výrobek nespotřebuje. Odstraňte obsah/obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.


Složení:

Linalool, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, Pentamethylheptenone, Lauraldehyde, Methylundecanal, Undecylenal, Eugenol, Cyclamen aldehyde, Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes, Citronellol, Dihydro pentamethylindanone, Geraniol, Cyclooctenyl methyl carbonate, Alpha-isomethyl ionone, 2,4-dimethyl-3-cyclohexene carboxaldehyde, 4,8-dimethyl-4,9-decadienal, Nerol, Delta-damascone, Undecenal, Methyl octine carbonate, Coumarin