OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AMBI PUR Car Jaguar Nové auto strojek 2 ml

100,31 Kč

82,90 Kč bez DPH

Kód AMB-101
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Ambi Pur Car Nové auto, 2 ml

Ambi Pur Car Nové auto s technologií OdourClear odstraní zápach a zanechává svěží vůni po dobu 30 dnů. Nepřekrývá, ale skutečně eliminuje nepříjemný vytrvalý zápach z auta (např. od jídla, domácích mazlíčků, kouře nebo odpadků).
Jedná se o malý nenápadný osvěžovač vzduchu, který se jednoduše připevní ke klimatizaci vozidla.
Na boku zařízení je stupnice, kde lze nastavit intenzitu vůně.
Osvěžovač vzduchu do auta Ambi Pur Car se snadno používá, nepotřebuje žádnou baterii ani elektřinu.


Upozornění:

Dodržujte návod k použití a návod/víčko si pečlivě uschovejte. Uzávěr po odšroubování nepokládejte na palubní desku. Strojek neinstalujte, nevyndávejte ani s ním nemanipulujte během jízdy. Aby se předešlo vytečení tekutiny, udržujte lahvičku s náplní ve svislé položek (strojek nepřipevňujte k nakloněnému ventilátoru). Ujistěte se, že výrobek není v přímém kontaktu s jinými částmi vozidla.

Lidé trpící přecitlivělostí na parfémy by měli být při používání tohoto výrobku opatrní. Používání osvěžovačů vzduchu nenahrazuje vhodné hygienické návyky.


Varování:

Osvěžovač vzduchu do auta. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.  


Složení:

Pentamethylheptenone, Tetrahydrolinalool, Linalyl acetate, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, Tetramethylbicyclo-2-heptene- 2-propionaldehyde, Hydroxycitronellal, Cedrol methyl ether, Isolongifolanone, Heptamethyl decahydroindenofuran, Isoeugenol.