OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AQUAGEN LVG na nádobí 5 l

228,09 Kč

188,50 Kč bez DPH

Kód AQU-504
Počet kusů
Skladem: 9 kusy

Ruční mytí nádobí. Obecné použití:

Odstraňuje mastnotu a zbytky jídla. Snadné oplachování. Jas beze stopy. Vynikající vžsledky v mytí nádobí, příborů, sklad, hrnce, pánví a podobného nádobí. Ruční kuchyňského nádobí.

 

Použití:

Aplikujte přípravek do vody, dokud nebudete mít dostatečnou množství pěny. Dávkování závisí na úrovni znečištění a množství nádobí. Namočte nádobí a setřete houbičkou, kartáčkem nebo drátěnkou. Opláchněte vodou a nechte oschnout.

 

Varování:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Nepoužívejte u osob se zvýšenou citlivostí a /nebo v případě dlouhodobého kontaktu s kůží se doporučuje užívat ochranné rukavice.

 

Jen profesionální užití.