OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AQUAGEN Oven čištění trub, grilů s rozprašovačem 1 l

128,62 Kč

106,30 Kč bez DPH

Kód AQU-503
Počet kusů
Skladem: 1 kus

AQUAGEN Oven s rozprašovačem 1 l

AQUAGEN Oven s rozprašovačem je vynikající prostředek určený na čištění trub, sporáků, žehliček, mikrovlnných trub, roštů a grilů.

Aplikace pěny zabraňuje rozstřikování a odpařování přípravku, zlepšuje přilnavost ke svislému povrchu a prodlužuje dobu působení.

Přípravek čistí bez drhnutí.

Určeno pro: omyvatelné povrchy odolné vůči zásaditému pH

Nevhodné na lakované povrchy

 

Použití:

Nastříkejte přípravek na povrch, nechte působit několik minut a opláchněte vodou. Pokud je nečistota silně ulpělá, prodlužte před opláchnutím dobu působení.

Vhodný na: mastné sklo, krbová kamna, krbové vložky, trouby 

Doporučeno na bílé plastové rámy oken.

Najde využití ve školách, školkách, restauracích, hotelech, ale i pro domácnostech.

 

Nebezpečí:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Nepožívat.

Obsahuje hydroxid sodný. V případě nehody volejte TOXIKILOGICKÉ INFORAMČNÍ STŘEDISKO (tel.: +420 224 919 293; 224 915 402.