OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ARIEL Formula PRO+ 13 kg

1 452,00 Kč

1 200,00 Kč bez DPH

Kód ARI-104
Počet kusů
Skladem: 20 kusy

Ariel Formula PRO +, 13 kg

Ariel Formula PRO + je prací prášek, který odstraňuje nejodolnější skvrny a dezinfikuje prádlo (dle EN1276, EN1650 a EN14476).
Skvěle odstraňuje skvrny již při prvním praní, bez předpírky nebo namáčení.
Udrží prádlo zářivě bílé i po mnoha vypráních.
Jedno balení vypere více než tunu prádla.
Dosahuje vynikajících výsledků praní už při 40 °C.
Bezfosfátový
Pro profesionální použití v oblasti zdravotní a sociální péče.
Zabíjí 99,999 % bakterií a obalených virů
Biocidní (dezinfekční) prostředky používejte zodpovědně dle návodu k použití.


Použití:

Bílé a stálobarevné prádlo
Vhodný pro všechny typy praček s manuálním dávkováním
Bezpečné k použití na všechny typy bílých a barevných textilií.
Lze použít při teplotách praní od 20 do 95 °C.
Vždy dodržujte pokyny pro praní uvedené na štítku látky.
Lze použít při všech úrovních tvrdosti vody. Upravte dávkování podle místní tvrdosti vody podle doporučení v návodu k dávkování.


Omezení použití:

Nepoužívejte na vlnu a hedvábné textilie


Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.