OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ARIEL gelové kapsle Color 52 PD

447,58 Kč

369,90 Kč bez DPH

Kód ARI-225
Počet kusů
Skladem: 13 kusy

Ariel gelové kapsle Color, 52 PD

Ariel gelové kapsle Color mají tyto prací účinky:

  1. Odstraňují skvrny
  2. Hygienická čistota
  3. Osvěžují
  4. Skvělé pro praní při nízké teplotě díky technologii COOL CLEAN™
  5. Obal 100 % rozpustný ve vodě.

Kapsle na praní Ariel s chytrým vícekomorovým designem udrží složky oddělené do té doby, než se namočí. Po kontaktu s vodou se obal kapslí rozpustí a uvolní účinné technologie, které odstraňují skvrny.


Varování!

Tento výrobek může být škodlivý a způsobit vážná zranění. Kapsle Ariel All-in-1 PODS® uchovávejte mimo dosah dětí.


Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Obsahuje MEA-C10-13 alkyl benzenesulfonate, MEA-Laureth sulfate, C12-14 Pareth-n. Obsahuje Delta-damascone, Hexyl salicylate, Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes, Methylundecanal, Tetrahydrolinalool. Může vyvolat alergickou reakci.


Složení:

Více než 30 % aniontové povrchově aktivní látky, 5-15 % mýdlo, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, enzymy, optické zjasňovače, parfémy, Citronellol, Eugenol