OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ARIEL gelové kapsle Color Protect 32 ks

175,33 Kč

144,90 Kč bez DPH

Kód ARI-225
Počet kusů
Skladem: 42 kusy

Gelové kapsle na praní barevného prádla

 

Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů. Obsahuje alpha—isomethyl-ionone, isoeugenol. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje MEA C10-13 Alkyl Benzensulfonate, ME-Laureth Sultate, C12-14 Pareh-n

 

Složení:

Více než 30 % aniontové povrchové aktivní látky, 5 – 15 % mýdla, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, fosfonáty, enzymy, optické zjasňovače, parfémy, alpha-isomethyl. ionone, citronellol, coumarin, eugenol, hexyl cinnamal, limonene, linalool

 

Uchovávejte na suchém a chladném místě.