OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ARIEL gelové kapsle na bílé prádlo 11 ks

70,54 Kč

58,30 Kč bez DPH

Kód ARI-232
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Gelové kapsle doporučené pro praní bílého a světlého prádla

Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Omyjte velkým množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

 

Složení:

Více než 30 % aniontové povrchové aktivní látky, 5 - 15 % mýdla, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, fosfonáty, enzymy, optické zjasňovače, parfémy (Alpha-isomethyl ionone, Butylphenyl methylpropional, Citronellol, Coumarin, Hexyl cinammal. Hydroxyisohexyl, 3-cyclohewene curboxaldehyce, Linalool

Uchovávejte na suchém a chladném místě.