OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ARIEL gelové kapsle Plus Fresh Air 36 ks

389,50 Kč

321,90 Kč bez DPH

Kód ARI-232
Počet kusů
Skladem: 12 kusy

Ariel gelové kapsle Plus Fresh Air, 36 ks

Ariel gelové kapsle Plus Fresh Air se rychle se rozpouštějí a zanechávají dlouhotrvající vůni po dobu až 2 týdnů.
100 % recyklovatelný obal
100 % vodou ředitelný film


Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsahuje MEA-C10-13 alkyl benzenesulfonate, MEA-laureth sulfate, C12-14 pareth-n


Složení:

Více než 30 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, mýdlo, enzymy, optické zjasňovače, parfémy, Benzyl salicylate, Hexyl cinnamal, Limonene, Linalool.