OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ARIEL prací gel Color 70 PD 3,85 l

323,31 Kč

267,20 Kč bez DPH

Kód ARI-251
Počet kusů
Skladem: 67 kusy

Ariel prací gel Color

Dávkování:

Při naplnění 4 - 5 kg pračky: 55 ml

Při naplnění 6 - 8 kg pračky: 85 ml

Při naplnění nad 9 kg pračky: 110 ml

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Obsahuje Tetrahydrolinalool. Může vyvolat alergickou reakci.

Složení:

5 - 15 % aniontové povrchové aktivní látky, mýdlo, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, fosfonáty, enzymy, benisothiazolnone, parfémy, alpha-isomethyl ionone, citronellol

Spotřebujte nejlépe do 18 měsíců od data výroby.