OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ASTONISH čistič autoskel pumpa 750 ml

69,70 Kč

57,60 Kč bez DPH

Kód AST-502
Počet kusů
Skladem: 17 kusy

Astonish anti-fog Glass cleaner – přípravek na čištění skel s protizamlžujícím účinkem

Jedinečná receptura, která zanechá vaše okna a zrcátka zářivě lesklá a beze šmouh. Protizamlžovací složka zajišťuje, aby se okna nezamlžovala.

 

Návod k použití:

Nastříkejte na povrch. Ihned vyleštěte papírovou utěrkou nebo hadříkem.

 

Upozornění:

Nepoužívejte na leštěné nebo neupravené dřevěné povrchy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí 20 minut okamžitě důkladně vyplachujte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Dráždí oči. Při nadýchání – přemístěte postiženou osobu na čerstvý vzduch. Při pocitu podráždění v ústech vypláchněte ústa vodou, pokud nedojde k rychlému zlepšení stavu, vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží - umyjte vodou. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití – nevyvolávejte zvracení, vypláchněte ústa vodou, pokud se dostaví nevolnost, vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud se požije větší množství přípravku, vyhledejte lékařskou pomoc. Nevdechujte aerosol.