OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AUREX čistič barevných kovů 200 ml

62,80 Kč

51,90 Kč bez DPH

Kód AUR-002
Počet kusů
Skladem: 15 kusy

Tekutý čisticí prostředek na barevné kovy – zlata, stříbra, mědi, mosazi, bronzu

 

Použití:

Drobné předměty (řetízky, prsteny, náušnice - bez kamenů) ponořte na 1 až 2 minuty do nádobky s čistícím přípravkem. Pak čištěný předmět vytáhněte pinzetou, opláchněte důkladně vodou, osušte, případně měkkým hadříkem vyleštěte. U větších předmětů přípravek naneste na odmaštěný a mechanických nečistot zbavený povrch štětcem, nechte působit, pak omyjte vodou, vytřete do sucha, vyleštěte. U silně znečištěných povrchů postup opakujte. 

 

Varování:

Podezření na karcinogenní účinky. Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosahu dětí. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

 

První pomoc:

Při styku s kůží: omyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem. Při zasažení očí: vymývejte proudem vody 10-15 minut. Při požití: vypláchněte ústa vodou, vypijte 1/4 litru vody.

 

Složení:

Thiomočovina - méně než 15%, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky.