OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AUREX čistič barevných kovů 200 ml

82,28 Kč

68,00 Kč bez DPH

Kód AUR-002
Počet kusů
Skladem: 22 kusy

AUREX čistič barevných kovů 200 ml

Tekutý čisticí prostředek na barevné kovy - zlato, stříbro, měď, mosaz, bronz

Použití:

Drobné předměty (řetízky, prsteny, náušnice - bez kamenů)

Ponořte na 1 až 2 minuty do nádobky s čistícím přípravkem. Pak čištěný předmět vytáhněte pinzetou, opláchněte důkladně vodou, osušte, případně měkkým hadříkem vyleštěte. U větších předmětů přípravek naneste na odmaštěný a mechanických nečistot zbavený povrch štětcem, nechte působit, pak omyjte vodou, vytřete do sucha, vyleštěte. U silně znečištěných povrchů postup opakujte.

Varování:

Podezření na karcinogenní účinky. Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosahu dětí. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

První pomoc:

Při styku s kůží: omyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem. Při zasažení očí: vymývejte proudem vody 10 - 15 minut. Při požití: vypláchněte ústa vodou, vypijte 1 / 4 litru vody.

Složení:

Méně než 15 % thiomočovina, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky.