OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AUTOŠAMPON s voskem 400 ml

48,04 Kč

39,70 Kč bez DPH

Kód AUT-020
Počet kusů
Skladem: 9 kusy

Autošampon s voskem

Důkladně a rychle vyčistí karoserii. Má vynikající repelentní efekt a zanechává na ošetřeném povrchu vodoodpudivý film. Zvyšuje lesk karoserie a její odolnost vůči opětovnému zašpinění.

 

Návod k použití:

Zřeďte dle potřeby, tedy 10 až 20 ml na 5 l vlažné vody. Po umytí opláchněte vodou a přeleštěte. Roztok nenanášejte na vyhřátou karoserii! Chraňte před mrazem!

 

Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Obsahuje Natrium-N (hydroxy-methyl)glycinát. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Odstraňte obsah / obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

 

Složení:

5 – 15 % neiontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % kationtové povrchové aktivní látky, méně než 5 % amfoterní povrchové aktivní látky, vosk, glykoly, pomocné přísady, konzervant (Sodium hydroxylmethylglycinate), parfém.

Ošetřený předmět: Sodium N-(hydroxylmethylglycinate).

 

Spotřebujte nejlépe do 36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.