OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AVA odstraňovač rzi a vodního kamene u spotřebičů 250 g

60,86 Kč

50,30 Kč bez DPH

Kód AVA-320
Počet kusů
Skladem: 15 kusy

AVA odstraňovač rzi a vodního kamene u spotřebičů, 250 g

AVA odstraňovač rzi a vodního kamene u spotřebičů odstraňuje šetrným rozpouštěním bez narušení povrchů vodní kámen z praček, myček, kávovarů, varných konvic atd.


Použití:

Pračky a myčky nádobí: Obsah sáčku vysypte přímo do bubnu pračky (u myčky do nádobky na mycí prostředek, zbytek na dno myčky tak, aby neucpal sítko filtru). Spusťte hlavní prací (mycí) program při teplotě 50–60 °C. Po dosažení teploty vypněte přístroj na 1 hodinu a nechte přípravek působit. Poté nechte doběhnout program včetně výplachu vodou.
Kávovary, varné konvice: Jednu polévkovou lžíci přípravku rozpusťte v 1 l vody, vlijte do kávovaru a nechte projít zapnutým přístrojem. Stejným způsobem proveďte proplach čistou vodou. Varné konvice naplňte 1 l vody, přidejte 1 polévkovou lžíci přípravku a uveďte k varu. Bez dalšího ohřevu nechte působit 1 hodinu a řádně vypláchněte vodou.
Přípravek není vhodný pro čištění hliníkových nádob.


Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Po manipulaci si důkladně omyjte ruce a pokožku. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.


Složení:

Kyselina citronová monohydrát - CAS 5949-29-1