OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AXE deo sprej Dark Temptation 150 ml 72 Hours

125,24 Kč

103,50 Kč bez DPH

Kód AXE-005
Počet kusů
Skladem: 5 kusy

Axe antiperspirant sprej Dark Temptation, 150 ml

 

Použití:

Aplikujte přímo na pokožku ze vzdálenosti 15 cm.

Upozornění:

Vyvarujte se přímému vdechování. Používejte pouze v krátkých dávkách v dobře větraných prostorách, vyvarujte se dlouhotrvající aplikace. Nepoužívejte na jiné než určené účely. Nestříkejte v blízkosti očí. Nepoužívejte na poškozenou pokožku. V případě vzniku zarudnutí nebo podráždění přestaňte používat.

 

Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.