OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BEL univerzální prostředek 500ml

15,61 Kč

12,90 Kč bez DPH

Kód BEL-200
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Univerzální prostředek s vůní pomeranče.

 

Dávkování:

Do 3 litrů vody přidejte 1 polévkovou lžíci.

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti:  Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:   Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě:  Laureth sulfát sodný, Alkylbenzensulfonát sodný.

 

Složení:

méně než 5%: aniontové povrchově aktivní látky, parfém, Limonene, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol.

 

Zneškodňování:

Přípravek a obal zneškodňujte v souladu s ustanovením zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Zákaz opakovaného použití obalu!

 

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby (datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu).