OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BĚLAMIN na praní a bělení záclon 400 g

77,68 Kč

64,20 Kč bez DPH

Kód BEL-162
Počet kusů
Skladem: 1 kus

Bělamin na praní a bělení záclon 400 g

Bělamin na praní a bělení záclon je speciální prací prostředek na bělení záclon a bílého prádla ze syntetických a bavlněných materiálů. Odstraňuje zažloutnutí od nikotinu, šedý závoj, nepříjemný zápach.

Vhodný pro ruční praní i na praní v automatických pračkách

Obsah sáčku vystačí na 7 praní.

Pere již od 30 °C.

 

Uchovávejte v suchu.

 

Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Odstraňte obsah nebo znečištěný obal odložením do systému sběru nebezpečných odpadů.

 

Složení:

5–15 % aniontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, fosforečnany, EDTA, zeolity, bělicí činidlo na bázi kyslíku, optický zjasňovač, parfém, Hexyl cinnamal.