OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BISTROL Special s protiskluzovou přísadou 500 ml

69,70 Kč

57,60 Kč bez DPH

Kód BIS-106
Počet kusů
Skladem: 48 kusy

Bistrol Special s protiskluzovou přísadou, 500 ml

Bistrol Special s protiskluzovou přísadou se používá k leštění a konzervaci nesavých podlahových krytin (linolea, různých druhů dlaždic, lamina, přírodního i umělého kamene, PVC). Dodává ošetřeným povrchům hedvábný lesk.

 

Použití:

Naneste na umytou podlahu houbou nebo hadříkem v rovnoměrné slabé vrstvě. Po zaschnutí můžete ještě podlahu přeleštit flanelem, a tak dosáhnete výraznějšího lesku.

Chraňte před mrazem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po práci si umyjte ruce a ošetřete pokožku regeneračním krémem.

 

První pomoc:

Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Při náhodném požití: Vypláchněte ústní dutinu vodou, vypijte 0,5 litru vody a nevyvolávejte zvracení.

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

 

Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém, 2-oktyl-2H-isothiazolin-3-on.

 

Likvidace obalů:

Použitý obal po vypláchnutí vodou odevzdejte do tříděného odpadu, zbytek nespotřebovaného výrobku likvidujte s přebytkem vody do kanalizace.

Doba spotřeby: 36 měsíců od data výroby.