OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BONUX Color Magnolia 1,5 kg 20 PD

125,36 Kč

103,60 Kč bez DPH

Kód BON-014
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Bonux Color Magnolia, 1,5 kg, 20 PD

Bonux Color Magnolia je prací prášek na barevné prádlo.
Složení 3v1: čistý, svěží, jasný
Až 14 dní svěžesti


Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.


Složení:

5-15 % aniontové povrchově aktivní látky; méně než 5 %: neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, polykarboxyláty, zeolity.
Obsahuje enzymy, parfémy.