OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BONUX Color Magnolia 1,5 kg 20 PD

84,58 Kč

69,90 Kč bez DPH

Kód BON-014
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Bonux prací prášek 3 v 1 Colors: čistý, svěží, jasný

Nevhodné na vlnu a hedvábí

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře

 

Složení:

5 – 15 % aniontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % polykarboxyláty, neiontové povrchové aktivní látky, fosfonáty, zeolity. Obsahuje: enzymy, parfémy,

 

Spotřebujte do: viz. obal