OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BONUX prací prášek Ice Fresh 60 PD 4,5 kg

279,03 Kč

230,60 Kč bez DPH

Kód BON-011
Počet kusů
Skladem: 19 kusy

Bonux prací prášek Ice Fresh, 60 PD, 4,5 kg

Bonux prací prášek Ice Fresh na bílé prádlo
Složení 3v1
Se svěží vůní


Použití:

Vsypte doporučené množství dle návodu


Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.


Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, 5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, Benzyl salicylate, Citronellol, enzymy, fosfonáty, Hexyl cinnamal, Limonene, Linalool, Parfémy, polykarboxyláty, zeolity.


Skladování:

Skladujte při pokojové teplotě, v suchu a temnu.