OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BONUX prací prášek na bílé prádlo Polar White 80 PD 6 kg

418,90 Kč

346,20 Kč bez DPH

Kód BON-011
Počet kusů
Skladem: 8 kusy

Bonux prací prášek na bílé prádlo Polar White, 6 kg, 80 PD

Bonux prací prášek na bílé prádlo Polar White má složení 3v1: čistý, svěží, jasný


Prací prášek

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.


Složení:

5-15 %: aniontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi kyslíku; méně než 5 %: neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, polykarboxyláty, zeolity.
Obsahuje enzymy, optické zjasňovače, parfémy (Benzyl alcohol).