OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BOPON balkónové květiny 500 ml

57,48 Kč

47,50 Kč bez DPH

Kód BOP-024
Počet kusů
Skladem: 12 kusy

BOPON balkónové květiny, 500 ml

BOPON balkónové květiny je speciální minerální hnojivo pro všechny druhy okrasných balkónových a terasových rostlin. Pečlivě vybrané složení zaručuje dlouhodobé a bohaté kvetení a intenzivní barvu květů. Hnojivo působí komplexně a dodává rostlinám všechny nezbytné živiny.


Použití:

Rozpusťte 10 ml v 1,2 l vody.
Od jara do podzimu, používejte každých 5-10 dní. Před použitím protřepte. Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat určené dávkování.


Bezpečnostní upozornění a skladování:

Varování:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P501 Odstraňte obsah/obal a předejte společnostem s licencí ke zpracování nebezpečného odpadu.
Obsahuje: reakční směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on. (3:1).
V případě náhodného požití vyhledejte lékařskou péči.
Uchovávejte odděleně od potravin, při teplotě 5-30 °C. Při teplotách pod 5 °C může dojít ke srážení. Tento proces je reverzibilní a neovlivňuje účinnost hnojiva. Toto hnojivo obsahuje močovinu, která může uvolňovat čpavek a ovlivnit kvalitu ovzduší. V závislosti na místních podmínkách je třeba používat vhodná preventivní opatření. Během skladování se koncentrace amonného dusíku zvyšuje na 0,5-1,8 %.


Vícesložkové kapalné anorganické hnojivo s makroživinami

Obsah živin (% hmotnostním): 6 % celkový dusík (N) [5,2 % močovinového dusíku], 5 % oxid fosforečný (P2O5) (=2,2 % P) [včetně 5 % ve vodě rozpustného oxidu fosforečného (P2O5) (=2,2 % P], 6 % oxid draselný (K2O) rozpustný ve vodě (=5,0 % K)
Stopové živiny zcela rozpustné ve vodě (% hmotnostním) 0,02 % bor (B) ve formě kyseliny borité, 0,002 % měď (Cu)1, 0,02 % železo (Fe)1, 0,015 % mangan (Mn)1, 0,002 % molybden (Mo) ve formě molybdenu, 0,015 % zinek (Zn)1
1v chelátu s EDTA (rozsah pH zaručuje uspokojivou stabilitu: 4-7)

Forma: roztok

Seznam složek, které tvoří více než 5 % (podle hmotnostní sušiny): močovina1 (CAS: 57-13-6), dihydrogenfosforečnan draselný1 (CAS 7778-77-0), chlorid draselný1 (CAS 7447-40-7)
Kde:1-KSM 1 látky a směsi z původního materiálu