OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BOPON muškáty a pelargónie 1 l

95,83 Kč

79,20 Kč bez DPH

Kód BOP-032
Počet kusů
Skladem: 6 kusy

BOPON muškáty a pelargónie 1 l

BOPON muškáty a pelargónie je vícesložkové minerální hnojivo pro všechny druhy geranií. Dodává rostlinám všechny potřebné živiny. Pravidelné používání hnojiva podporuje tvorbu a růst květních poupat, prodlužuje dobu kvetení a zajišťuje intenzivní zabarvení květů a listů.


Použití:

Rozpusťte 10 ml hnojiva v 1,2 l vody (1/3 šálku).
V období intenzivního růstu a kvetení používejte každých 7 dní. Dodržujte doporučené dávkování hnojiva, předejdete tím poškození nebo zničení rostlin. Před použitím protřepte.
K aplikaci zaléváním nebo na listy


Varování:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Obsahuje postreakční látku 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-one a 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1).


Složení:

Hnojivo ES, Typ hnojiva: Hnojivo NPK, roztokové NPK 5 : 6 : 6 se stopovými živinami. Živiny % (m/m): 5 % celkový dusík (N) [včetně 4,2 % dusičnanu amonného], 6 % oxid fosforečný (P2O5), rozpustný ve vodě, 6 % oxid draselný (K2O), rozpustný ve vodě. Mikroživiny rozpustné ve vodě: 0,02 % bor (B), 0,002 % měď (Cu)1, 0,02 % železo (Fe)1, 0,015 % mangan (Mn)1, 0,002 % molybden (Mo), 0,015 % zinek (Zn)1
1ve formě chelátu s EDTA


Skladování:

Uchovávejte při teplotě 5-30 °C. Při teplotě pod 5 °C může dojít ke srážení. Tento proces je reverzibilní a neovlivňuje účinnost hnojiva. Uchovávejte odděleně od potravin.