OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BOPON Orchidea 0,5 l

39,81 Kč

32,90 Kč bez DPH

Kód BOP-014
Počet kusů
Skladem: 3 kusy

Bopon na orchideje

Speciální minerální hnojivo pro všechny druhy orchidejí. Dodává rostlinám všechny nezbytné živiny, udržuje orchideje v dobrém stavu a podporuje dlouhodobé a časté kvetení (i několikrát ročně). Pravidelné používání hnojiva urychluje tvorbu květních poupat a zajišťuje intenzivní barvy a zdravý vzhled květů a listů.

 

Návod k použití:

Rozpusťte 5 ml hnojiva v 1 l vody.

K aplikaci zaléváním nebo na listy.

Od jara do podzimu hnojte každé 2 dny, v zimě pak jednou za měsíc. Dodržujte doporučené dávkování hnojiva, předejdete tím poškození nebo zničení rostlin. Před použitím protřepte.

 

Bezpečnostní upozornění:

 

Varování:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů. Obsahuje poreakční směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on, 2-methylisothiazol-3(2H)-on a 1,2-benzisothitazol-3(2H)-on.. Uchovávejte odděleně od potravin.

 

Složení:

Hnojivo ES, Typ hnojiva: Hnojivo NPK roztokové, NPK 6 : 4,5 : 5,5 se stopovými živinami. Živiny % (m / m), 6 % celkový dusík (N) (8 % močovinový dusík), 4,5 % oxid fosforečný (P2O3) rozpustný ve vodě, 5,9 % oxid draselný (K2O) rozpustný ve vodě. Stopové živiny rozpustné ve vodě 0,02 % bor (B), 0,002 % měď (Cu), 0,02 % železo (Fe), 0,015 % mangan (mn), 0,002 % molybden (Mo), 0,05 % zinek (Zn)