OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BOPON Surfinie a petunie 0,5 l

37,03 Kč

30,60 Kč bez DPH

Kód BOP-018
Počet kusů
Skladem: 10 kusy

Bopon na surfinie a petunie

Specializované minerální hnojivo pro všechny druhy surfinií a petunií. Díky pečlivě zvolenému poměru mikro a makro živin zajišťuje optimální růst rostlin a urychluje tvorbu květních poupat. Pravidelné používání tohoto hnojiva zajišťuje dlouhodobé a bohaté kvetení a intenzivní barvu rostlin.

 

Použití:

Rozpusťte 10 ml (1/3 šálku) v 1,2 l vody.

K aplikaci zaléváním nebo na listy.

Hnojte rostliny 3 x týdně. Dodržujte doporučené dávkování hnojiva, předejdete tím poškození nebo zničení rostlin. Před použitím protřepte.

 

Bezpečnostní upozornění:

Varování:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů. Obsahuje poreakční směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on, 2-methylisothiazol-3(2H)-on a 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on.. Uchovávejte odděleně od potravin.

 

Složení:

Hnojivo ES, Typ hnojiva: Hnojivo NPK roztokové, NPK 6 : 5 : 5 se stopovými živinami. Živiny % (m / m), 6 % celkový dusík (N) (6 % močovinový dusík), 5 % oxid fosforečný (P2O3) rozpustný ve vodě, 5 % oxid draselný (K2O) rozpustný ve vodě. Stopové živiny: 0,02 % bor (B), 0,002 % měď (Cu), 0,02 % železo (Fe), 0,015 % mangan (Mn), 0,002 % molybden (Mo), 0,015 % zinek (Zn)