OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BOPON Trávník s mechem 1 kg

97,41 Kč

80,50 Kč bez DPH

Kód BOP-002
Počet kusů
Skladem: 12 kusy

Bopon Trávník s mechem, 1 kg


Bopon Trávník s mechem je vícesložkové hnojivo na péči o trávník. Pečlivě vytvořená směs napomáhá růst, hustotě a svěží zelené barvě Zvýšené množství železa zabraňuje růstu mechu a zpomaluje jeho rozšíření. Dusík v hnojivu urychluje zarůstání suchých míst. Hnojivo může zanechávat hnědé skvrny na betonových, keramických a kamenných površích. Pokud se hnojivo rozsype po trávníku okamžitě jej posbírejte a zbytky omyjte vodou. Skvrny smyjte roztokem kyseliny citrónové.


 

Použití:


Změřte doporučenou dávku. Rozsypte hnojivo na místech, kde roste mech. Posypaná místa vydatně zalijte vodou.

Preventivní použití: každých 7–8 týdnů během celého období růstu, v dávce 30-50 g/m2.

Zakročení: v případě růstu mechu, v případě potřeby po 30 dnech postup opakujte, 75–125 g/m2

Nepřekračujte doporučené dávkování, jinak hrozí poškození nebo zničení rostlin.

Vystačí na 30 m2.


 

Nebezpečí:


Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORAMČNÍ STEDISKO nebo lékaře. V případě náhodného požití vyhledejte lékařskou péči.


 

Složení:


Hnojivo ES, Typ hnojiva: Hnojivo NPK (Mg, s) 7 : 5 : 8 (4,5 : 20) s 5 % železa (Fe).

Živiny (% m/m). 7 % celkového dusíku (N) (včetně 7 % dusičnanu amonného). 5 % oxidu fosforečného (P2O5) rozpustného v inertním roztoku citronanu amonného s vodou, 8 % oxidu draselného (K2O) rozpustného ve vodě, 4,5 % celkového oxidu hořečnatého (MgO), min. 20 % celkového oxidu sírového (SO3) (min. 16 % oxidu sírového rozpustného ve vodě). 5 % celkového železa (Fe). Obsahuje superfosfát.