OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BOPON Univerzální 1 l

95,83 Kč

79,20 Kč bez DPH

Kód BOP-052
Počet kusů
Skladem: 7 kusy

Bopon univerzální, 1 l


Bopon univerzální je vícesložkové minerální hnojivo pro všechny druhy okrasných, pokojových, balkónových, terasových a zahradních rostlin. Správný poměr minerálů zajišťuje optimální růst rostlin. Pravidelné používání hnojiva posiluje kořenový systém a významně prodlužuje dobu kvetení.Použití:


Rozpusťte 10 ml hnojiva (1/3 šálku) v 1,2 – 1,5 l vody

V době intenzivního růstu je třeba hnojit každých 7–14 dní. V podzimních a zimních měsících je dostačující hnojit rostliny jednou za měsíc. Před použitím protřepte. Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat určené dávkování.Vícesložkové kapalné anorganické hnojivo s makroživinami

 

Bezpečnostní upozornění:

 

Varování:


H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P501 Odstraňte obsah/obal a předejte společnostem s licencí ke zpracování nebezpečného odpadu.

Obsahuje: reakční směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on, 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1).

V případě náhodného požití vyhledejte lékařskou péči. Uchovávejte odděleně od potravin, při teplotě 5-30 °C. Při teplotách pod 5 °C může dojít ke srážení. Tento proces je reverzibilní a neovlivňuje účinnost hnojiva. Toto hnojivo obsahuje močovinu, která může uvolňovat čpavek a ovlivnit kvalitu ovzduší. V závislosti na místních podmínkách je třeba použít vhodná preventivní opatření. Během skladování se koncentrace amonného dusíku zvyšuje na 0,5-1,8 %


 

Složení:


Obsah živin (% hmotnostním): 8 % celkový dusík (N) [7,1 % močovinový dusík], 3 % oxid fosforečný (P2O3) (=1,3 % P) [včetně 3 % ve vodě rozpustného oxidu fosforečného (P2O5) (=1,3 % P)], 4 % oxid draselný (K2O) rozpustný ve vodě (=3,3 % K)

 
Stopové živiny rozpustné ve vodě: 0,02 % bor (B) ve formě kyseliny borité, 0,002 % měď (Cu)1, 0,002 % železo (Fe)1, 0,015 % mangan (Mn)1, 0,002 % molybden (Mo) ve formě molybdenanu, 0,015 % zinek (Zn)1

1v chelátu s EDTA (rozsah pH zaručující uspokojivou stabilitu. 4-7)