OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BOPON Zelené rostliny 500 ml

57,48 Kč

47,50 Kč bez DPH

Kód BOP-004
Počet kusů
Skladem: 18 kusy

Bopon zelené rostliny, 0,5 l

Bopon zelené rostliny je vícesložkové minerální hnojivo pro všechny druhy okrasných zelených rostlin. Správně vyvážený poměr živin zajišťuje výborné zdraví a vzhled rostlin. Pečlivě vybrané minerální živiny zajišťují intenzivní růst rostlin a svěže zelenou barvu listů. Pravidelné používání hnojiva pomáhá udržovat rostliny v dobrém stavu po celý rok.


Použití:

Rozpusťte 10 ml hnojiva (1/3 šálku) v 1,2 l vody.
Od jara do podzimu hnojte jednou za měsíc, v zimě pak použijte speciální hnojivo pro podzimní a zimní období. Dodržujte doporučené dávkování hnojiva, předejdete tím poškození nebo zničení rostlin. Před použitím protřepte.
K aplikaci zaléváním nebo na listy.


Varování:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. P101 Jeli nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Obsahuje: poreakční směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1).


Složení:

Hnojivo ES, Typ hnojiva: Hnojivo NPK roztokové, NPK 7 : 4 : 6 se stopovými živinami. Živiny % (m/m): 7 % celkový dusík (N) [6,8 % močovinový dusík], 4 % oxid fosforečný (P2O5) rozpustný ve vodě, 6 % oxid draselný (K2O) rozpustný ve vodě.
Stopové živiny rozpustné ve vodě: 0,02 bór (B), 0,002 % měď (Cu)1, 0,02 % železo (Fe)1, 0,015 % mangan (Mn)1, 0,002 % molybden (Mo), 0,015 % zinek (Zn)1
1v chelátu s EDTA


Skladování:

Uchovávejte při teplotě 5-30 °C. Při teplotách pod 5 °C může dojít ke srážení. Tento proces je reverzibilní a neovlivňuje účinnost hnojiva. Uchovávejte odděleně od potravin.