OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BREF Aktiv Turquoise 50g Oceán kuličky

36,42 Kč

30,10 Kč bez DPH

Kód BRE-136
Počet kusů
Skladem: 61 kusy

Bref Color Aktiv = 1. Dokonalá čistota mezi každým spláchnutím díky účinným látkám obsaženým v tyrkysové vodě. 2. Účinný proti vodnímu kameni. 3. Dokonalá svěžest. 4. Dokonalá hygiena.

 

Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.. Obsahuje cineol. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňujte vyprázdněný obal v místě sběru komunálního odpadu.

 

Složení:

Více než 30 % aniontové povrchové aktivní látky, 5 – 15 % neiontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % bělicí činidla na bází chloru, parfémy, (Limonene).

 

Uchovávejte při teplotě + 5 až + 40 °C. Spotřebujte nejlépe do 2 let od data výroby uvedeného na obale. Při potřísnění sedadla toalety obarvenou tekutinou, zasaženou část ihned omyjte čistou vodou.