OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BREF Blue Aktiv 3 x 50 g Eucalyptus kuličky barví vodu

90,02 Kč

74,40 Kč bez DPH

Kód BRE-115
Počet kusů
Skladem: 53 kusy

Bref Color Aktiv+ s technologií Odor stop. Jeho účinné složení zajišťuje: 1. Čistotu toalety mezi spláchnutími díky technologii Blue Water. 2. Odstraňuje vodní kámen. 3. Dodává extra svěžest. 4. Hygienicky čistí.

 

Použití:

Zavěste WC blok za okraj toalety a nasměřujte jej na proud vody při splachování.

 

Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah / obal podle vnitrostátních předpisů.

 

Složení:

Více než 30 % aniontové povrchové aktivní látky, 5 – 15 % neiontové povrchové aktivní látky, parfémy (Limonene).

 

Uchovávejte při teplotě +5 až +40 °C. Spotřebuje nejlépe do 3 let od data výroby. Při potřísnění sedadla toalety obarvenou tekutinou, zasaženou část ihned omyjte čistou vodou.