OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BREF De Luxe Jasmine 3 x 50 g kuličky do WC

90,02 Kč

74,40 Kč bez DPH

Kód BRE-069
Počet kusů
Skladem: 46 kusy

Bref De Luxe

1.Prémiová vůně. 2. Aktivní čisticí pěna. 3. Odstraňuje vodní kámen. 4. Ochrana proti nečistotám.

 

Použití:

Zavěste pod okraj WC mísy. Produkt k přímému použití.

 

Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah / obal podle vnitrostátních předpisů.

 

Složení:

Více než 30 % aniontové povrchové aktivní látky, 5 – 15 % neiontové povrchové aktivní látky, parfémy (Citral, Limonene, LInalool).

 

Uchovávejte při teplotě + 5 až + 40 °C.

 

Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby.