OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BREF Duo Aktiv Lavender 3 x 50 ml - original + 2 x náhradní náplň

84,22 Kč

69,60 Kč bez DPH

Kód BRE-138
Počet kusů
Skladem: 4 kusy

Bref WC DuoAktiv – dvoukomorový tekutý WC blok pro hygienickou čistotu a dlouhotrvající intenzivní vůni s každým spláchnutím.

 

Použití:

K okamžitému použití. Zavěste pod okraj WC mísy.

 

Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.