OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BREF Duo - Aktiv Lemon 50 ml

39,08 Kč

32,30 Kč bez DPH

Kód BRE-170
Počet kusů
Skladem: 1 kus

Bref Duo - Aktiv Lemon 50 ml

Bref Duo - Aktiv Lemon je hygienický čistič WC s dlouhotrvající svěží vůní.

S vůní citrónu

 

Použití:

Nasaďte náplň na košíček tak, aby zapadla a po spotřebování vyměňte za novou.

Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje nerol, p-mentha-1,8-dien, 2-methylundekanal, cineol, geranyl-acetát. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Složení:

15 - 30 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy (Citronellol, Geraniol, Limonene, Linalool)

 

Skladování:

Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby uvedeného na obalu.